GIÁ DỰ KIẾN : 790 TRIỆU/ NỀN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 

Phương thức thanh toán dự án cát tường western pearl vị thanh